Idea seuran perustamisesta sai alkunsa Johannes Karhapään kanonisoinnista. Keskeinen ajatuksen alulle panija oli Isä Vesa Takala. Hänen aloitteestaan pidettiin Joensuun ortodoksisen seurakunnan toimistolla 11.2.2020 palaveri, jonka päätteeksi Vesa Takala, Urpo Savinainen ja Matti Tolvanen allekirjoittavat seuran perustamiskirjan ja laativat seuralle säännöt.

Ilmoitus  yhdistysrekisteriin lähti heti seuraavana päivänä. Yhdistys merkittiin rekisteriin 19.5.2020, mistä alkaen seura on ollut täysin oikeuksin varustettu oikeushenkilö. Yhdistyksen ensimmäinen yleinen kokous  pidettiin Johanneksen omassa kirkossa, Pyhän Hannan kirkossa laskiaissunnuntaina 23.2.2020. Sovintosunnuntaita soveliaampaa päivää seuran toiminnan liikkeelle lähdölle ei voisi ajatella.

Heti ensimmäisessä kokouksessa seuran liittyi 30 jäsentä. Seuran ensimmäinen kokous valitsi yhdistyksen hallituksen. Hallituksen kokoonpano on nyt: Matti Tolvanen (puheenjohtaja), Jorma Karhapää, Urpo Savinainen, Jaana Pössi ja Matti Pussinen. Hallituksen varajäseninä ovat:  Taina Puustinen, Leena Savinainen ja Arto Jeskanen. Seuran jäsenmäärä toukokuun 2020 lopussa oli jo yli 50 ja uudet jäsenet ovat seuraan tervetulleita.

Seuran ideologisena esikuvana on Johanneksen 22.7.1906 perustama Sonkajanrannan oikeauskois-kirkollinen nuorisoseura. Tuon seuran päätarkoitus oli uskonnollisen ja kirkollisen elämän virkistäminen. Seuran toiminnan keskiössä oli valistus, kirkkolaulu, opetus ja hyväntekeväisyys. Seuran säännöissä korostettiin seuran jäsenten vastuuta toistensa hengellisestä kasvusta. Johanneksen seuran sääntöihin kirjaamat ideat ovat ajankohtaisia tänäkin päivänä ja uuden seuran säännöt kuvastavat hyvin Johanneksen muotoilemia perusteesejä.

Seuran jäseneksi voi liittyä sähköposti-ilmoituksella seuran sähköpostiosoitteeseen: marttyyrijohannes@gmail.com tai yhteydenottokaavakkeella, joka löytyy sivuston osiosta ”Ota yhteyttä”.

Jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Ainoa edellytys jäsenyydelle on sitoutuminen seuran tarkoitukseen. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.

Jäsenmaksu maksetaan tilille FI44 5047 0720 0615 00